WITAJ! DAJ SIĘ POZYTYWNIE ZASKOCZYĆ NASZYM CENOM I TERMINOM. ZACHĘCAMY DO KONTAKTU!

 

Montaż

 Montaż obiektów z płyt warstwowych – pawilony handlowe, portiernie kontenerowe, biura kontenerowe

Firma Mobilbud obsługuje klientów na terenie całej Polski i Europy. Preferujemy dostarczanie gotowych obiektów z płyt warstwowych w wersji „pod klucz” bezpośrednio do klientów. Takie obiekty są produkowane w naszym zakładzie produkcyjnym zgodnie z założeniami projektowymi – a następnie transportowane do miejsca przeznaczenia.

To najbardziej optymalne organizacyjnie i kosztowo rozwiązanie, wygodne dla obu stron, nie jest jednak zawsze możliwe. Przy większych obiektach, których gabaryty nie pozwalają na uzasadniony ekonomicznie transport drogami publicznymi – oferujemy montaż na miejscu z przygotowanych wcześniej elementów konstrukcyjnych.

W takim wypadku do właściwego i sprawnego przeprowadzenia montażu niezbędny jest dostęp do energii elektrycznej oraz możliwość dojazdu samochodem ciężarowym. Potrzebna jest również przestrzeń robocza umożliwiająca przeprowadzanie czynności przygotowawczych oraz do tymczasowego składowania materiałów wsadowych.

  Podstawowe zasady montażu obiektów z płyt warstwowych u Zleceniodawcy

 1. Prace montażowe obiektów z płyt warstwowych powinny odbywać się w oparciu o ramowe regulacje określone w umowie pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem/Zleceniodawcą, a także zgodnie z planem robót i harmonogramem prac, ustalonym wspólnie z Inwestorem/Zleceniodawcą jeszcze przed rozpoczęciem etapu realizacyjnego.
 2. Pracownicy skierowani do wykonywania określonej pracy powinni posiadać aktualne profilaktyczne badania lekarskie, odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagane kwalifikacje do wykonywania danej pracy. Pracownicy powinni być zapoznani przez kierownika robót z planem organizacji montażu, harmonogramem realizacji prac i planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
 3. W przypadku, gdy montaż obiektu/obiektów z płyt warstwowych odbywa się na terenie placu budowy Inwestora/Zleceniodawcy, gdzie jednocześnie prowadzone są inne prace budowlane, to Inwestor/Zleceniodawca (lub upoważniony jego przedstawiciel) jest zobowiązany do zapoznania pracowników montażowych Wykonawcy z obowiązującymi na danym terenie budowy wymaganiami i procedurami z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 4. Podczas pracy, w zależności od występujących zagrożeń, bezwzględnie należy stosować wymagane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.


  Przykładowy zakres czynności organizacyjnych oraz prac montażowych przy produkcji pawilonów i kontenerów

 • uzgodnienie procesu wykonania robót z Inwestorem/Zleceniodawcą;
 • przejęcie od Inwestora/Zleceniodawcy terenu wykonywania prac;
 • transport na teren wykonywania prac płyt warstwowych i innych materiałów przeznaczonych do wbudowania w obiekcie/obiektach oraz urządzeń technicznych oraz niezbędnego osprzętu;
 • rozplanowanie miejsca prac, rozstawienie i rozmieszczenie maszyn, urządzeń, kontenerów narzędziowych i innego sprzętu;
 • montaż konstrukcji stalowej – spawanie i/lub skręcanie;
 • malowanie konstrukcji stalowej;
 • docięcie na wymiar i montaż płyt warstwowych podłogowych;
 • docięcie na wymiar i montaż płyt ściennych;
 • wykonanie otworów okiennych oraz drzwiowych w płytach ściennych;
 • docięcie na wymiar i montaż płyt dachowych;
 • montaż drzwi i okien;
 • wykonanie otworów i montaż kratek wentylacyjnych (wentylacja grawitacyjna).
 • montaż obróbek blacharskich;
 • montaż instalacji elektrycznej i sanitarnej;
 • montaż wyposażenia dodatkowego - np. klimatyzacja, rolety zewnętrzne;
 • uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac.

Szczegółowy plan działań montażowych uzgadniany jest z Klientem z odpowiednim wyprzedzeniem z uwzględnieniem specyfiki danej przestrzeni i występujących tam warunków.

Zawsze prace montażowe prowadzone są zgodnie z przepisami i zasadami bhp zawartymi w przepisach krajowych i procedurach Inwestora oraz miejscowymi planami BIOZ.

  Zachęcamy do kontaktu 

W przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości związanych z montażem pawilonów, stróżówek czy wartowni bezpośrednio w miejscu posadowienia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszymi doradcami. Można też odwiedzić nas bezpośrednio w siedzibie naszej firmy. Zapraszamy do konsultacji.

e-mail: biuro@mobilbud.pl | tel.  +48 698 629 690 |  +48 793 403 823

                             


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl